Bli din egen energirådgiver! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3 

Gratis energirådgivning i juni 2020

Nesodden kommune tilbyr gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til innbyggere i kommunen i juni 2020. Det vil være tilbud om gratis hjemmebesøk av energirådgiver og digitalt informasjonsmøte om smarte energitiltak i boliger tirsdag 9. juni 2020. 

Gratis energianalyse av din bolig

På denne nettsiden tilbyr Nesodden kommune gratis online energianalyse av din bolig. Skriv inn din adresse og finn ut av hvilke tiltak som passer best i din bolig

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Du kan få støtte av Enova til å fjerne oljetank og oljekjel når du installerer en fornybar varmekilde.

Snakk med en energiekspert

Du kan ringe vår gratis Enøktelefon på 47222076 eller sende en mail til Energiportalen hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen. Vi hjelper deg gjerne!